Home

Service og samferdsel vgs

Nyheter og bestselgere - Adlibris nettbokhande

Skills service og samferdsel, Ressursbank Lærer Pris 0,00. Fri lisens. Alt ekstra innhold som finnes i Smartboka finnes også på Ressursbank Elev og Ressursbank Lærer. Ressursbank elev • Basic Skills til alle tekstene i boka • Interaktive oppgaver • Lydfiler til. Vg1 salg, service og reiseliv. Dersom du velger å ta Vg1 salg, service og reiseliv, vil du lære mye om hvordan en arbeider ute i serviceyrkene. Du bør være glad i andre mennesker og like å samarbeide. Du vil lære hvordan en forholder seg til ulike mennesker og kunder, og bli oppmerksom på hvordan du som ansatt i en bedrift vil være.

Vg1 Service og samferdsel utdanning

 1. Hvis du velger service og samferdsel, bør du være interessert i å arbeide med mennesker. Du må være åpen for ulike kulturer og tradisjoner, og helst en type person som har lett for å snakke med folk
 2. Læreplan i felles programfag i Vg1 service og samferdsel (SSA1-03) Gjelder fra: 1.8.2018 Gjelder til: 31.7.2020 Læreplan i felles programfag i Vg1 service og samferdsel (SSA1-02) Gjelder fra: 1.8.2016 Gjelder til: 31.7.201
 3. Sam Eyde videregående skole har ikke Vg1 Service og samferdsel, men vi har noen Vg2-fag du kan velge: IKT-servicefag og Transport og logistikk
 4. istrasjon og økonomi, Marknadsføring og sal og Sikkerheit og.
 5. Vg1 Service og samferdsel. Har du ein liten gründer i magen? Her på Vg1 lærer du blant anna å planlegge etablering og utvikling av små verksemder, produkt og tenester. Vi fokuserer på marknadsføring, økonomi og informasjonsteknologi. Bedrifter skal ikkje berre etablerast, dei må driftast også

Service og samferdsel er ei mangfaldig utdanning - og gjev mange moglegheiter. Du som vel service og samferdsel vil seinare vere den som møter kundane der du arbeider. Du bør difor vere høfleg, imøtekomande og serviceinnstilt, og du må like å ha me Programområde for salg, service og sikkerhet - Læreplan i felles programfag Vg2. Programområdet for salg, service og sikkerhet skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen kundebehandling, sikkerhetsplanlegging og økonomistyring i varehandel og tjenesteleveranser Vg1 service og samferdsel gir deg en smakebit innenfor hele åtte yrker hvor kommunikasjon med andre mennesker står sentralt. Det er viktig enten du vil bli vekter eller selger, jobbe med IKT, på kontor eller drive egen virksomhet Salg, service og reiseliv er et spennende programområde til deg som ønsker å jobbe i servicebransjen. Studieprogrammet gir deg gode muligheter til å komme deg raskt ut i arbeidslivet og du får en bred kompetanse. Etter to år på skole kan du velge mellom to år som lærling i bedrift og få fagbrev eller ta påbygg for å få studiespesialisering

Video: Service og samferdsel Videregående opplæring - vilbli

Læreplaner Vg1. Årstimer. Årstimer (ordinær): 981 timer: Årstimer (samisk): 987 timer: Årstimer (hørselshemmede): 981 timer: Programområdets navn på ulike språk. Bokmål: Service og samferdsel: Nynorsk: Service og samferdsel: Nordsamisk: Bálvalus ja johtalus: Engelsk: Service and Transport: Fant du det du lette etter? Ja Ne Service- og samferdsel. Du som velger service og samferdsel vil senere være bedriftens ansikt utad. Du bør derfor være høflig, utadvendt og serviceinnstilt, og du må like å ha med andre mennesker å gjøre. Du må også kunne vise respekt for ulike kulturer, tradisjoner og etiske normer Service og samferdsel gir mange muligheter i ulike retninger. På Vg2 har du hele fire valg. Deretter er det læretid og fagprøve. En del velger også påbygging til generell studiekompetanse tredjeåret Sortland vgs - Service og samferdsel. Velkommen til Service og samferdsels informasjonssider! Gode grunner til å velge service og samferdsel: Gode jobbmuligheter: hver 4.stilling i Nordland fylke er innenfor servicebransjen. Høy etterspørsel etter personer med fagbrev til disse stillingene

Fag: Service og samferdsel Trinn: Vg1-Vg3. Yrkesfaglig utdanningsprogram Læreplan: Kunnskapsløftet. Følger revidert læreplan Komponenter: Lærebøker, fagnettsted, begrepsdatabase, lærerveiledning på nett og d-bøker (digitale bøker) Om service og samferdsel-bøkene Vi har flere bøker i service og samferdsel, både for Vg1 og Vg2, samt for Vg3 lærlinger Service og samferdsel. Service og samferdsel VG1 og Salg, service og sikkerhet VG2. Det stilles økende krav til effektiv, sikker og miljøvennlig forflytting av mennesker og leveranse av varer og tjenester. Opplæringen skal fremme god service og kommunikasjon i virksomheters drift og produksjon Service- og samferdsel er en yrkesfaglig utdanning. Utdanningen fører fram til fagbrev. Undervisninga er på deltid og tilrettelagt for voksne som ønsker å kombinere jobb og utdanning

VG1 Service og samferdsel - etterstad

Service og samferdsel Vg1 Dette er utgangspunktet for deg som ønsker en yrkesfaglig utdanning innen service og samferdsel. Med denne utdanningen kan du bygge på til fagbrev som reiselivsmedarbeider, salgsmedarbeider, kontor- og administrasjonsmedarbeider, logistikkoperatør eller yrkessjåfør Toppidrett for Helse og oppvekstfag. Salg, service og reiseliv. Vg1 Salg, service og reiseliv. Vg2 Reiseliv. Vg2 Salg, service og sikkerhet. Toppidrett for Salg, service og reiseliv. Tegnspråk. Knutepunktskole for hørselhemmede. Tilrettelagt opplæring. Studiespesialisering med arbeidslivstrening. Service og samferdsel, tilrettelagt. På Vg1 har du fellesfag og felles programfag innen salg, service og reiseliv. På Vg2 velger du fordypning (programområde) som du ønsker å spesialisere deg innenfor. I både Vg1 og Vg2 har du yrkesfaglig fordypning, der du får teste ut ulike lærefag og læresituasjoner Her finner du alt av informasjon om utdanning innen SERVICE OG SAMFERDSEL (vgs-1).Studiet går under: Økonomi, marked og administrasjon.Det er registrert 2 relaterte studier, og det finnes 5 relaterte yrker til utdanningen SERVICE OG SAMFERDSEL (vgs-1)

VG1 Service og samferdsel. VG2 Salg, service og sikkerhet. Teknologi- og industrifag. VG1 Teknikk og industriell produksjon (TIP) VG2 Industriteknologi. VG2 Kjøretøy. VG2 Transport og logistikk. VG2 Maritime fag. Teknologifag - tilrettelagt. Andre tilbud. Påbygg. Vg2 yrkesfag etter Vg1 studiespesialisering Salg, service og reiseliv. Høsten 2020 kom det nye læreplaner for VG1 - også for yrkesfag. På Eiker videregående skole betyr det at vi gikk fra å tilby VG1 Service og samferdsel til å tilby: VG1 Salg, service og reiseliv. Næringslivet etterspør gode fagarbeidere, og dette utdanningsprogrammet fører fram til følgende yrker i. Fag- og timefordeling, fellesfag salg, service og reiseliv Vg1; Fellesfag Antall timer per uke Naturfag 2 Matematikk 3 Engelsk Våre Vg2-tilbud 2020-2021 (Service og samferdsel) Vg2 reiseliv. På Vg1 har du fellesfag og felles programfag innen salg, service og reiseliv; På Vg2 velger du fordypning (programområde) som du ønsker å spesialisere deg innenfor; I både Vg1 og Vg2 har du yrkesfaglig fordypning, dette faget går inn i praktisk og tverrfaglig arbeid hvor vi jobber som en bedrift eller en organisasjon Då kan service og samferdsel vere noko for deg. Du går 2 år på skule før du held fram som lærling i ei bedrift. Utdanninga fører fram til fagbrev. Service og samferdsle er eit yrkesfag, og Årdal vidaregåande skule tilbyr slike kurs: Vg1 Service og samferdsle; Vg2 Sal, service og tryggleik; Vg3 Påbygg til generell studiekompetans

Service og samferdsel Vg1 2019-20 - NDL

 1. VG1 Service og samferdsel er eit yrkesfag og tilbyd desse linjene: Vg1 service og samferdsel Vg2 sal, service og sikkerheit. Yrkesfagleg opplæring fører fram til eit yrke og gjev yrkeskompetanse med eller utan fag- eller sveinebrev. Du kan gå ut i yrkeslivet etter 3-5 år, eller du kan ta vidareutdanning t.d. ved fagskule
 2. Vg1 Service og samferdsel. Publisert 11. juni 2018. Innan service og samferdsle får du ein smakebit på heile 8 yrke kor kommunikasjon og tillit står i høgsetet. Enten du er vektar eller seljar, jobbar med IKT eller med logistikk. Evna til å kommunisere med menneske er viktig å tileigne seg
 3. oritets-språklige elever med kort botid. Spesielle tilbud. Japansk. Innovasjon og business. Internasjonalisering. Euroklasse. Forsert løp. Leksehjelp for.
 4. Vg1 Service og samferdsel. Publisert 11. april 2016 | Oppdatert 27. februar 2019. På Vg1Service og samferdsle ved Årdal vidaregåande skule får du ein god blanding av praktisk og teoretisk opplæring. Fag på vg1 Service og samferdsle. Som for alle yrkesfaglege utdanningsprogram deler vi opplæringa inn i
 5. Bygg- og anleggsteknikk; Elektrofag; Helse- og oppvekstfag; Idrettsfag; Medium og kommunikasjon; Restaurant- og matfag; Service og samferdsel. Vg1 Service og samferdsel; Vg2 Sal, service og tryggleik; Vg2 Transport og logistikk; Vg3 Yrkessjåførfaget; Studiespesialisering; Teknikk og industriell produksjon; Opplæring i Vik fengsel.

Skills service og samferdsel, Ressursbank Lærer Gyldenda

Service og samferdsel.Vi på Eilert Sundt videregående skole kan tilby vg2 IKT servicefag på på Lista.IKT-SERVICEFAGETEtter Vg2 er dette fagområder du kan søke lære i:- IKT-servicefagetDenne utdannelsen kan gi deg arbeid knyttet opp mot drift og vedlikehold av IKT-systemer som finnes i alle typer virksomheter, offentlige og private.Velger du Eilert Sundt videregående skole få. Vi anbefaler at du leser denne siden på vilbli.no om sercvice og samferdsel, og at du snakker med rådgiver på skolen din i tillegg! Da vil du få mye informasjon! Ellers kommer det litt an på hvilke linje du velger på service og samferdsel! På vilbli.no står det at disse yrkene bygger på service og samferdsel: IKT-servicemedarbeide Service og samferdsel er for deg som ønsker å arbeide med service innen reiseliv, IT, kontor, butikk, vekteryrket eller har ambisjoner om å starte din egen bedrift. Det er ingen kunnskap som sitter så godt som den eleven tilegner seg gjennom egen erfaring Velkommen til Kirkeparken vgs. Her finner du viktig informasjon for elever, foresatte og søkere. Vi viser også frem hverdagen på skolen og våre resultater

Service og samferdsel - Lillesand videregående skol

Service- og samferdsel. Kan du tenke deg å jobbe innen for salg, kontor og administrasjon, sikkerhet, reiseliv, resepsjon, ikt, transport eller logistikk? Da kan service og samferdsel være noe for deg. Hos oss kan vi tilby vg2 løpet transport og logistikk På Vg2 kan du velge retning, og på Vg3 spesialiserer du deg. Slik unngår du å hoppe i noko du ikkje riktig veit kva er, og du kan være sikker på å ende opp som en spesialist i ditt fagområde etter fullført utdanning. Les meir om Service og samferdsel og mulegheiter for yrkesvegar og vidare utdanning på vilbli.no: sal, service og reiseli 4S Service og samferdsel med studiekompetanse. I nært samarbeid med lokalt næringsliv kan Elverum videregående skole tilby et unikt opplæringstilbud i Hedmark. Service og samferdsel med studiekompetanse er et fireårig løp, som gir store valgmuligheter, både underveis i utdanningen og etterpå Skien vgs; Opplæringstilbud; Service og samferdsel; Service og samferdsel. Gå direkte til. Er service og samferdsel noe for deg? Du lærer . kundebehandling og salg; administrasjon og tekstbehandling; om reiseliv, turisme og varetransport ; elektronisk dokumentbehandling; om lover og forskrifter

Service og samferdsel - Solør videregående skol

Læreplan i felles programfag i Vg1 service og samferdsel

Service og samferdsel - Sam Eyde videregående skol

På Vg1 har du fellesfag og felles programfag. På Vg2 velger du fordypning (programområde) som du ønsker å spesialisere deg innenfor. I både Vg1 og Vg2 har du yrkesfaglig fordypning, der du får teste ut ulike lærefag og læresituasjoner. Både i Vg1 og Vg2 har du 35 timer opplæring med både fellesfag og programfag per uke Kultur og samhandling; Yrkesfaglig fordypning; Etter vg1 kan Øvrebø videregående tilby vg2 Salg, service og sikkehet. Fra høsten 2021 tilbyr vi vg2 Salg og reiseliv (ny læreplan trer i kraft). Andre vg2 løp fra 2021 er: Service og sikkerhet. Mer informasjon om utdanningsprogrammet Salg, service og sikkerhet får du ved å trykke på denne. Service og samferdsel Servicenæringen er en vekstnæring med gode arbeidsmuligheter. Banker, forsikringselskaper, handelsnæringen, turistnæringen og ulike offentlige etater har behov for personer med bakgrunn innen salg og service For elever som begynte opplæringsløpet ved Service og samferdsel høsten 2019, finnes informasjon om Vg2 opplæringsløp her. Gruppearbeid om de 5 P'er Mandal vgs . Gruppearbeid om de 5 P'er: pris, plass, produkt, påvirkning, personalet. Vi bruker reklamen som ble sendt ut med dagens aviser

Service og samferdsel

 1. Innenfor programområdet Service og samferdsel tilbyr Bodin vg2 IKT-service. Du kan søke IKT-service uansett hvilket utdanningsprogram du har valgt på vg1
 2. Service- og Samferdsel Øvrebyen vgs, Kongsvinger. 59 liker dette. Informasjon, nyheter og oppdateringer fra Service- og Samferdsel VG1 og VG2 ved Øvrebyen VGS
 3. Service og samferdsel vg1 Nettkurs uten samlinger med nettforelesninger . Kurset handler om markedsføring og service og viser hvilke prosesser en kunde gjennomgår fra behov oppstår til behov er tilfredsstilt. Markedsførings- og servicearbeidet skal legge grunnlag for å møte framtidige krav til bruk av nye medier og salgskanaler i arbeidet
 4. Service og samferdsel; Service og samferdsel Fant du det du lette etter? Ja Nei Kommentar : RING OSS: Servicetorget. Telefon 38 15 24 00. Åpningstider Mandag - Fredag kl. 08.00 - 15.30. SKRIV TIL OSS. Postadresse: Vennesla videregående skole Postboks 788 Stoa 4809 Arendal. Fakturaadresse:.
 5. Utdanningsprogram for service og samferdsel er ei yrkesfagleg utdanning med vekt på kunnskapen ein treng i møte med ei bedrift sine kundar. Dersom du likar å møte nye menneske og er imøtekomande og serviceinnstilt og likar utfordrande situasjonar der problem må løysast på staden, kan dette vere utdanninga for deg
 6. SERVICE og SAMFERDSEL Temabok. Vg1. Bokmål. Temaboka og IT-guiden dekker til sammen læreplanmålene til de tre programfagene i service og samferdsel, Vg1 i videregående opplæring: planlegging.
 7. På Lundeneset betyr det at vi går fra å tilby VG1 Service og samferdsel til å tilby VG1 Salg, service og reiseliv (SR). Fellesfag (13 timer per uke): Engelsk : 5 time

Service og samferdsel - Amalie Skram vgs

Helse- og oppvekstfag; Helsefag for framandspråklege; Idrettsfag; Kunst, design og arkitektur; Maritim produksjonsteknikk; Medium og kommunikasjon; Musikk; Naturbruk; Påbygging til generell studiekompetanse; Restaurant- og matfag; Service og samferdsel. VG1 Service og samferdsle; Vg2 Sal, service og sikkerheit; Studiespesialisering; Teknikk. Vg1 Service og samferdsel. Vg1 Teknikk og industriell produksjon. Vg1 Helse og oppvekstfag. Vg2 Helsearbeiderfag. Vg2 Barne- og ungdomsarbeider. Vg2 Helseservicefag. Vg3 Tannhelsesekretær. Praksiskandidat Renholdsoperatør. Borgund vidaregåande skole Yrkesskolevegen 20 6011 Ålesun

Caminando Spansk Vg1 og Vg2 Spansk Grammatikk Spansk Vgs/Kurs Lieber Deutsch Tysk Vg1 og Vg2 Einfach Deutsch Tysk Vg1 og Vg2 Service og samferdsel. Produkter. Velg trinn Trykte læremidler Caminando Spansk Vg1 og Vg2 Spansk Grammatikk Spansk Vgs/Kurs Lieber Deutsch Tysk Vg1 og Vg2 Einfach Deutsch Tysk Vg1 og Vg2 Contact Fransk Vg1 og Vg2 Contours Fransk Vg1, Vg2 og Vg3 Fransk grammatik Her finner du alt av informasjon om utdanning innen ENGELSK, SERVICE OG SAMFERDSELSFAG VG1, SERVICE OG SAMFERDSEL VG1 (vgs-privatist).Studiet går under: Språk, litteratur.Det er registrert 40 relaterte studier til utdanningen ENGELSK, SERVICE OG SAMFERDSELSFAG VG1, SERVICE OG SAMFERDSEL VG1 (vgs-privatist) Vg2 IKT- servicefag rekrutterer fra alle vg1 kurs. Kurstilbudet er et såkalt kryssfag. Det vil si at du som elev kan ta hvilket som helst Vg1 kurs og så gå på Vg2 IKT-servicefag etterpå. IKT står for Informasjons- og Kommunikasjons-Teknologi

Service og samferdsel - Sogndal vidaregåande skul

 1. Instruksjonsprosjekt med film som resultat for norsk vg1 Service og samferdsel. gjennomført høsten 2014. Knyttet til temaet Den gode fagarbeider, med fokus på holdninger, væremåte, kommunikasjon og språkbruk i arbeidslivet. Vurdering - måloppnåelse. Egenvurdering + hverandrerespons. Instruksjonsprosjekt 1SSAHvorfor: Tilpasse språk og uttrykksformer til situasjonen og trene p
 2. vg1 ss vg2 isfa vg2 trl
 3. istrasjon, transport, resepsjonsarbeid, sikkerhet, logistikk og reiseliv. Året gir deg også en opplæring i hvordan planlegge og drive egen bedrift
 4. Viste vegen på Vg1. Nordnes Transport AS og Opplæringskontoret var på skolebesøk på Nannestad videregående. Engasjerte elever fra to Vg1 Service og samferdsel-klasser og en voksenopplæringsklasse fulgte nøye med i auditoriet. 07.09.201
 5. Service og samferdsel er retningen for deg som liker mennesker, stadige nye utfordringer, varierte oppgaver, samt liker å yte god service. Programområdet skal gi deg gode ferdigheter innenfor hovedområdene kommunikasjon/marked, økonomi, arbeidsliv/logistikk/sikkerhet og teknologiske hjelpemidler
 6. Dette er utgangspunktet for deg som ønsker en yrkesfaglig utdanning innen service og samferdsel, og som har fellesfagene fra før

Service og samferdsel. er et yrkesforberedende utdanningsprogram. Obligatoriske programfag på vg1: Administrasjon og økonomi Faget gir en forståelse for det å drive en virksomhet - etablering, organisering, rekruttering, rutiner og finansielle spørsmål. Markedsføring og sal Administrasjon og økonomi er et av tre programfag på utdanningsprogrammet Service og samferdsel Vg1, men kan tas som enkeltfag. Faget handler om å følge opp den daglige driften i en virksomhet, om etablering, rekruttering, organisering og finansiering av virksomheter Elevene på service og samferdsel VG1 og VG2 (salg, service, sikkerhet og IKT-servicefag) har hatt høstens praksisperiode. Praksisen er fordelt på 2 uker hvor elevene er ute fra skolen og er utplassert i bedrift. Service og samferdsel har fått praktisert både salg, reiseliv og resepsjon, IKT og logistikk Vi tilbyr kurs i service og samferdsel vg1 som nettkurs. Kurset handler om markedsføring og service og viser hvilke prosesser en kunde gjennomgår fra behov oppstår til behov er tilfredsstilt. Markedsførings- og servicearbeidet skal legge grunnlag for å møte framtidige krav til bruk av nye medier og salgskanaler i arbeidet

Skoleutvalget

Vg1 Salg, service og reiseliv. Vg1 gir deg en smakebit på noe av det du kan jobbe med etter endt utdanning, og du får en innføring i fagene kultur og samhandling, markedsføring og innovasjon, samt forretningsdrift. Vi legger vekt på å være yrkesrettet og tilpasset næringslivets behov Vg1 Service og samferdsel. Ønsker du en framtid i et serviceyrke? Drømmer du om å starte egen bedrift? vilbli.no; Andre år. Vg2 Salg, service og sikkerhet. På vg2 kan du hos oss spesialisere deg i kontor- og administrasjonsfaget, salgsfaget og sikkerhetsfaget (vekter) På salg, service og reiseliv lærer du blant annet om markedsføring og innovasjon, kultur og samhandling og økonomi og admi­nistrasjon. Du lærer også hva som må til for å starte, drive og lede en bedrift. I både Vg1 og Vg2 har du faget yrkesfaglig fordyp­ning (YFF) der du har praksis i bedrift én dag i uken Næringslivet og forbrukerne stiller stadig økende krav til effektiv, sikker og miljøvennlig forflytting av mennesker og leveranse av varer og tjenester. Opplæringen i felles programfag i Salg, service og reiseliv skal bidra til utvikling av kompetanse som møter disse kravene, til næringslivets, forbrukernes og samfunnets beste Vg1 Service og samferdsel. Det første året er felles for alle som starter på dette programområdet og gir en bred innføring i flere fagområder innen salg, kontor, reiseliv, sikkerhet, transport og IKT. Her kommer du også ut i praksis og får muligheten til å smake på de retningene du vil velge senere

SVAR: Hei Du kan søke lærlingeplass selv om du ikke har alle fag. Du bør da ha programfagene på vg2. Du bør kanskje ta disse i løpet av lærlingetiden og før du kan ta fagprøven. Noen velger.. Knyttet til det yrkesfaglige programområdet Service og samferdsel på Vg1. Forkunnskap: Service og samferdsel Vg1. For at Nettskolen skal kunne gi deg standpunktvurdering i faget, må du være aktiv deltaker i. Markedsføring og salg i minimum 9 uker; Sikkerhet i minimum 9 uker; Økonomi og administrasjon 9 i minimu Salg, Service og Reiseliv, Lillehammer VGS, Lillehammer. 210 likes · 9 were here. Dette er en side for de som vil følge med på aktiviteter vi holder på med både på skole, på besøk og i praksis.. Høsten 2020 igangsettes fagfornyelsen i yrkesfag. På Eiker videregående skole betyr det at vi går fra å tilby VG1 Service og samferdsel til å tilby. Vg1 Salg, service og reiseliv; Dersom du liker å arbeide med mennesker og yte service, vil en karriere innen salg, service og reiseliv være det rette valget for deg

Vg2 Salg, service og sikkerhet utdanning

Vg1 Salg, service og reiseliv. Med fagbrev kan du arbeide i butikk, på kontor, som vekter, som resepsjonist, som IKT-servicemedarbeider, innen reiseliv, transport og logistikk. Kanskje går du med en drøm om å starte din egen bedrift? Det får du mulighet til gjennom ungdomsbedrift på skolen. Du bør være: opptatt av å yte god service; sosia Service og samferdsel og entreprenørskapsfaget forsøker å flytte mye av undervisningen fra klasserommet og ut i alternative opplæringsarenaer. Denne uka har vi vært på bedriftsbesøk, på workshop og vært dommere på entreprenørskapsmesse. Fredag har alle elever praksisjobb i bedrift Det finnes ingen anmeldelser for denne boken. Klikk her for bli den første til å gi din mening for bli den første til å gi din menin Service og samferdsel vg1: temabok . ISBN 9788211012517, 2009, Alf H. Øyen, Lars Ottesen, David Keeping, m.fl

Vg1 service og samferdsel og Vg2 salg, service og sikkerhet. Yrkesfaglig fordypning (YFF) Første periode med opplæring i bedrift starter i oktober/november. Det er lurt allerede nå å tenke på hvor/i hvilken bedrift du ønsker å ha opplæringen din. Skolestart høsten 2019. Datamaskin Læreplan for utdanningsvalg service og samferdsel. Formål med gjennomføringsfasen - fagspesifikt. I opplæringen skal elevene møte flere av kravene som stilles til profesjonell yrkesutøvelse på et grunnleggende nivå

Service og samferdsel - Risør videregående skol

Kommunikasjon og service er et av tre programfag på Service og samferdsel Vg1. Alle tre fag kan tas som enkeltstående kurs Søkeresultater for Service og samferdsel vg1 - Haugenbok.no Gå ikke glipp av nyheter og gode tilbud. Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert Nå er julestria igang og for Service og samferdsel er det lett å få seg arbeidslivspraksis i butikker Kommunikasjon og service - Service og samferdsel Vg1 - nettkurs. Kommunikasjon og service er et av tre programfag på Service og samferdsel Vg1. Det kan også tas som enkeltstående kurs. Kurset handler om samspillet mellom kunde og selger. Faget skal gi kunnskap og forståelse om ulike aspekter i dette samspillet

Skolens avdelingsledere jobber med den daglige drift av Mandal videregående skole.Et viktig fokus er at du, som elev ved skolen vår, skal få en oppfølging som danner grunnlag for trivsel og læring i skolehverdagen.Både i det daglige og om vanskelige situasjoner skulle oppstå på skolen eller privat. Service og samferdsel - Vestby vgs. 159 likes. Vestby vgs tilbyr utdanningsprogrammet Service og samferdsel

Vg1 Salg, service og reiseliv - Nydalen vgs

Kjøp 'Skills, service og samferdsel, engelsk for yrkesfag, vg1/vg2' av Gro Lokøy fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet | 978820546302 Service og samferdsel vg1. Tilbake til søkeresultater. Service og samferdsel vg1 Eli Fiske Antonsen, Per Erik Brunsberg, Per Øyvind Brynhildsvoll mfl. (Heftet) Tips en venn 451 kr Antall . Kjøp. Spare i ny ønskeliste. Du må velge størrelse før du kan legge varen i handlekurve Tittel: Service og samferdsel Vg1. Lærerveiledning digital, Forfatter: Ottesen, Lars; Øyen, Alf H.; Nørgaard, Per; Romuld, Kyrre; Sandøy, Siv, Omtale: I den digitale lærerveiledningen gis det metodiske råd og tips om bruken av læreverket. Lærerveiledningen inneholder løsningsforslag til oppgavene i Temaoppgaver. Den inneholder også løsningsforslag eller løsningskommentarer til. IBX User NOT ACTIVE. Kontakt oss; Logg inn; Kundesenter; Produkter; Grunnskole. Barnetrinn 1-4. Fag. Kroppsøvin Læreplan i felles programfag i Vg1 service og samferdsel Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 16. januar 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra utdannings- og forskningsdepartementet med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)

Tre nye byggprosjekter er nå i gang9Fysisk læringsmiljø - Utdanningsdirektoratet - AmalieBilder - Stend vidaregåande skule
 • Pfu kontakt.
 • Steam stats.
 • Stellenangebote landkreis vorpommern greifswald.
 • Boney m rasputin youtube.
 • Fargene i det norske flagget.
 • Chris hemsworth six pack.
 • Sisselrot systematikk.
 • Hvor mye veier en 20 krone.
 • Pris ny septiktank.
 • Edvard munch art style.
 • Deine harry potter lovestory.
 • Bunnpris ledige stillinger.
 • Tur i oslo vinter.
 • Rentefond aksjesparekonto.
 • Camping serenella gabbiano.
 • Eili harboe askeladden.
 • Sony kamera a5000.
 • Kings band płock.
 • Costo medio bollette al mese.
 • Ungarsk drikke.
 • Super mario kostyme dame.
 • Blurb fotobok.
 • Terrestrisches fernrohr kaufen.
 • Sas eurobonus levels.
 • Mitose og meiose animasjon.
 • Naturlov eksempel.
 • Frauenwald karte.
 • War museum gdansk.
 • Monster headphones norge.
 • Store vennlige kjempe.
 • Bjelkesko biltema.
 • Poppy moshi moshi.
 • Gaupe lyd.
 • G sport trysil.
 • K k cup 2018 tickets.
 • Boksehansker dame.
 • En langbeint film stream.
 • Gewächshaus bepflanzen.
 • Kinderwunschzentrum berlin kosten.
 • Best small amplifier.
 • Jm logo.