Home

Annen eller andre

Annen eller andre 436 Tradisjonelt har man skilt mellom «annen» som pronomen og «andre» som tallord. Altså bør det hete «annenlinjetjenesten». Men i moderne norsk er skillet blitt nesten borte. Ifølge riksmålstradisjonen skal de to for-mene «annen» og «andre» fordele seg på to ordklasser. Som pronomen: den ene Formen annen/annet (for «nummer to») brukes mye i juridisk litteratur («annet ledd»). Det er også mulig å bruke andre («andre ledd»). Unngå å veksle mellom formene i én og samme tekst. Tegn og mellomrom; Det skal være mellomrom mellom paragraf og tall: § 12

2. mai: andre mai eller: annen mai (eldre form) Sett inn riktig form av annen. Vi kan gjøre det en annen gang. De har flyttet til et annet sted. Hun kom hit andre mai. Har dere solgt det andre huset? Det er andre gangen jeg prøver å ringe. Ønsker du noe annet 2 (to) er det naturlige tallet som kommer etter 1 og før 3. 2 er et partall, et primtall og det tredje Fibonaccitallet, etter 1 og før 3.. Tallet 2 har ordenstall annen eller andre.I rangeringer regnes det som det nest beste eller ypperste, og tilsvarer sølv.På bokmål skrives ordenstallet andre eller annen. I riksmål er det tradisjonelt skilt mellom ordenstallet annen og pronomenet andre.

: tenke på andre tenke på andre / skade både andre og seg selv skade både andre og seg selv / la andre komme til orde la andre komme til orde / en eller annen bør si det en eller annen bør si det / ikke være som andre ikke være som andre Finn synonymer til annen og andre relaterte ord. Gratis norsk synonymordbok på nett blant andre/blant annet Hovedregelen er at man bruker «andre» om mennesker og «annet» om gjenstander: I stua satt blant andre Al Pacino og Herbert von Karajan. Jeg tok blant annet med meg et balltre. bloduttredelse, ikke blodutredelse. blomsterdekorasjon, ikke blomsterdekerasjon eller blomsterdekrasjo www.norwegianteaching.com (Karenses skole) karense@norwegianteaching.com (kontakt meg for norskkurs! Med andre ord tenker jeg på en eller annen akutt oppstått sykdom, og da er infeksjoner ganske sannsynlig. Du nevner at det begynte samme dagen som du trakk en tann og fikk fire antibiotikatabletter. Det er veldig vanskelig å se for seg sammenhenger der, så det er mest sannsynlig tilfeldig at du ble dårlig samme dag som denne tannbehandlingen

Lovhenvisninge

På vei til Bergentest: Annen-annet-andre

Definisjon av annen i Online Dictionary. Betydningen av annen. Norsk oversettelse av annen. Oversettelser av annen. annen synonymer, annen antonymer. Informasjon om annen i gratis engelsk online ordbok og leksikon. pronomen ubestemt ikke den samme en annen dag en annen bok en annen person Ikke bry deg om hva andre mennesker mener! fra tid til annen - av og til, noen.. Norsk: ·vanleg, normal Han var ikkje som andre.··ikkje det same Eg vil snakke om noko anna. Vi kjøyrer i ein annan bil. ikkje den same som subjektet Du må ta omsyn til andre. fleire av samme slaget Vi drakk kaffi og andre godsaker. den som ikkje er den første av to Eg likar den andre broren betre. rekkjetalet (ordenstalet) til to fyrste, annan. Erna Solberg ber nordmenn holde seg hjemme. Statsminister Erna Solberg (H) sier vi ikke lenger har tid til å vente for å se om tiltakene fungerer Svar. Begge deler må godtas som korrekt. Generelt bruker vi ett når uttalen er med trykk, og et når ordet er trykklett, men i dette uttrykket er det ikke lett å bestemme hvilken variant vi har å gjøre med. Velg gjerne det korteste og minst markerte hvis du ikke er ute etter å framheve ordet.. Den samme regelen gjelder en og én.Én svarer til ett.. Vi f

5990 Annen personalkostnad I denne regnskapsposten bokføres alle velferdskostnader og ansettelseskostnader. Dette kan f.eks. være bedriftshytte, bedriftsidrettslag, julebord, sommerfest, firmaturer Politiet kan for øvrig i slike tilfeller blant annet pålegge båndtvang eller tidsbegrenset bruk av munnkurv, gi detaljerte pålegg om inngjerding av eiendom der hund oppholder seg, pålegge å redusere antall hunder, forby hunders tilstedeværelse i bestemte områder, gi andre pålegg eller forbud som gjelder hundeholdet eller sikring av hunder, ta seg inn på privat eiendom eller område.

2 (tall) - Wikipedi

§ 4. Nærmere om begrepet gave, provisjon, tjeneste eller annen ytelse. Begrepet gave, provisjon, tjeneste eller annen ytelse i § 2 og § 3 omfatter også godtgjørelser for utført arbeid og lignende der godtgjørelsen overstiger det som står i rimelig forhold til det utførte arbeidet, og andre gjensidige disposisjoner som inneholder et gaveelement eller der ytelse og motytelse ikke står. Annen ulykke og Annen sykdom gjelder for alle ansatte som var medlem av norsk folketrygd på det tidspunktet som ulykken eller sykdommen inntraff. Hvor gjelder forsikringene? Yrkesskadeforsikringen gjelder i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden, mens Annen ulykke og Annen sykdom gjelder på fritiden og i hele verden Example: en ANNEN bil - ei ANNA jente - et ANNET kart - ANDRE butikker Ben vil gå på biblioteket. Dina vil gå på biblioteket en gang. På kafé: Denne kafeen er full

Følg disse trinnene for å koble en Yahoo Mail-konto, en AOL-konto eller en annen e-postkonto til Outlook.com. VelgInnstillinger > Vis alle Outlook-innstillinger > synkronisere e-post.. Velg Andre e-postkontoer under Tilkoblede kontoer.. Skriv inn visningsnavnet ditt (navnet mottakerne ser når de mottar en e-postmelding fra deg) og den fullstendige e-postadressen og passordet for e. Annen inntekt. Hvis du har inntekter som kommer fra andre kilder enn faktura sendt fra Fiken. Annet salg eller inntekt - generell beskrivelse Her er en forklaring på hvordan du regnskapsfører andre type salg eller inntekter i Fiken. For beskrivelse av hvordan du sender en vanlig faktura, se her: F. I møte med mennesker fra andre kulturer vil du kunne oppleve at deres måte å kommunisere på kan ha en annen betydning enn det du er vant til. For ikke å krenke noen bør du kjenne til ulike kulturelle forskjeller som kan ha betydning for kommunikasjonen Andre verdenskrig var en global krig som varte fra 1939 til 1945. På den ene siden av krigen stod Aksemaktene: Tyskland, Italia (1940-1943), Slovakia (1939-1945), Den uavhengige staten Kroatia, Bulgaria, Romania og Ungarn (alle fire 1941-1944), samt Japan (1941-1945) og Thailand (1942-1945). Finland var i årene 1941-1944 i en løs allianse med Tyskland som begrenset seg til.

Aksenten fortel mellom anna om kvar trykket i ordet skal liggja, det fortel om opphavet til eit ord og fortel om vokalar er korte eller lange, opne eller tronge. Dersom eit ord kjem fra fransk, så fortel ein é at e-en er trong, medan ein è vert ein æ-lyd et eller annet. Dette er et fast Dersom du bytter ut et med ett, som er et tallord, så vil innholdet lett kunne forstås i retning av det ene eller det andre, altså den ene av to; der den første eller noe gir et ubestemt tallforhold. Om ett av to er hva en mener, så ville det vel vær At noen tenningsmønstre eller fetisher er mer vanlige å ha, eller snakke om for ett kjønn, men ikke andre er det nok ingen annen forklaring på enn at kulturen vår er ganske begrenset i å.

Innflytelse, en aktørs evne til å få en annen, eller flere andre aktører, til å tenke eller handle på en annen måte enn vedkommende ellers ville ha gjort. Det er slik sett en form for maktutøvelse. Aktøren kan være en person, organisasjon eller stat. Betegnelsen brukes også om det å influere, altså om forholdet mellom den influerende og de influerte Oversettelse for 'på en eller annen måte' i den norsk-engelske ordboken og mange andre engelske oversettelser - helt gratis b) personer mellom 16 og 18 år, med mindre annet følger av særlig lovbestemmelse eller av tiltakets art; c) personer mellom 12 og 16 år, når det gjelder helsehjelp for forhold som foreldrene eller andre som har foreldreansvaret, ikke er informert om, jf. § 3-4 annet eller tredje ledd, eller det følger av tiltakets art Hver gang jeg skal logge på pcen så logger først annen bruker på for så å få opp at feil passord er skrevet inn (har da ikke skrevet noe passord heller). Så må jeg bytte bruker for å få tilgang ti

Google? eller noe helt annet? De andre nettlesere har slike valg under innstillinger. Innstillingene i IE10 var ikke stort å skryte av. Denne tråden er låst. Du kan følge spørsmålet eller merke som nyttig, men du kan ikke svare på denne tråden Slikt samtykke er innenfor styrets vanlig forvaltning-fullmakt når det gis en rettighet alle andre har. PS: Å ta seg til rette på annen manns eiendom blir litt misvisende - dere bor begge på borettslagets eiendom. Å ta seg til rette i annen manns bolig blir mer passende. Endret 26. mai 2015 av krikker Men så lenge det er montert utstyr i disse sonene, skal andre ledende deler ha tilleggsutjevningsforbindelse. Hvilken løsning uten grunnleggende beskyttelse har dere egentlig? Hva skjer når badetrapp er forankret i jord, og annen ledende del har feil? Personsikkerhet er ikke så høyt prioritert i dette prosjektet skjønner jeg

Bokmålsordboka Nynorskordbok

 1. Menyer Satt meny som varierer med årstidene Vinfest Annen Etage 17. - 20. mars Bestill bord Enkel reservasjon onlin
 2. Et annet eksempel er i dataspill. Ser du gjennom øynene til hovedpersonen (som i First Person Shooters eller FPS) er det førsteperson, men ser du hovedpersonen bakfra (så du ser hele fyren i bildet) er det tredjeperson. Enkelt og greit
 3. Annen rentekostnad er renter på andre lån som ikke faller naturlig inn under 815x gruppen. Dette kan f.eks. være: lån fra aksjonær; renter på for sent betalt eller etterberegnet merverdiavgif
 4. Det annet arealmoment (I, ofte feilaktig kalt treghetsmomentet; I denne sammenhengen handler det om arealtreghetsmomentet, og ikke massetreghetsmomentet som brukes i dynamikk.Se treghetsmoment.) beregnes for bjelketverrsnitt og andre geometriske former, ved integrasjon over tverrsnittet: = ∫ I vanlig praksis brukes formler som er beregnet for standardprofiler, og noen eksempler er gitt under

annen på nynorsk. Vi har to oversettelser av annen i bokmål-nynorsk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale Oppholde deg i eget hjem eller på annet egnet oppholdssted*. Holde økt avstand til andre voksne i husstanden. Ikke gå på jobb, skole eller barnehage. Ikke foreta lengre reiser innenlands. Ikke oppsøke steder hvor det er vanskelig å holde nødvendig avstand til andre personer

Synonym til annen på norsk bokmå

Annet er den syvende største øya i Scillyøyene utenfor kysten av Land's End i Cornwall, Storbritannia, og den nest største av de i alt 50 ubebodde øyene i øygruppen. Annet har status som Area of Outstanding Natural Beauty og har et svært rikt fugleliv. Øya er spesielt kjent for sin bestand av lundefugl Fradrag kan med andre ord ikke nektes med den begrunnelse at kostnaden fremstår som unødvendig eller uforholdsmessig høy dersom inntektservervelsen har vært formålet med å pådra seg kostnaden. Dette er blant annet fastslått av Høyesterett i Brendendommen (Rt. 1991 s 1182) Annet passende arbeid, aml § 15-7. Arbeidsmiljøloven § 15-7 gir arbeidstakere et vern mot usaklig oppsigelse.Nærmere bestemt kan ikke en arbeidstaker sies opp uten at det er saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold Meny Annen Etage I Annen Etage har vi en fantastisk gjeng med kokker som er lidenskapelig opptatt av mat og matopplevelsen. Deres tilnærming til det å jobbe med mat er mer å regne som en livsstil. Kjøkkensjef, Runar Helgeland, og resten av teamet i Annen Etage, lager mat som er i tiden, både når det gjelder [

Fødselsnummer, D-nummer eller internasjonal ID (inntektsmottaker) Identifiser ansatte, pensjonister og andre som mottar lønn og ytelser Arbeidsforholdet Type arbeidsforhold, start og sluttdato, permisjon, bytte av lønnssystem og mer Type arbeidsforhold Om arbeidsforholdet er ordinært, maritimt eller annet og hvordan endre ved fei Aksjefond eller aksjer du i dag eier utenfor ASK, kan ikke oppnå skattefordel i ASK. De må selges utenfor ASK og gevinst er skattepliktig i salgsåret. Du kan opprette aksjesparekonto hos en eller flere leverandører. Utvalget av fond varierer. Du kan også flytte en aksjesparekonto fra en leverandør til en annen, uten at det utløser skatt

Vanlige skrivefeil: b - Korrekturavdelingen

Video 263: Andre, annen, annet og anna - YouTub

 1. st tre måter: Man kan forsvare en urett med en annen. Det er greit at han tar igjen, slår tilbake, stenger andre ute, når den andre har gjort det mot.
 2. FRA EN ANNEN VIRKELIGHET (1948) Kommentar til diktet. Dette diktet er også godt egnet til å forklare deler av modernismen. Eller, sagt på en annen måte, den modernistiske måten å skrive på gjør at Hofmo kan få frem kaoset og grenseløsheten på en måte som ikke lot seg gjøre den gangen lyrikken var sterkere bundet av former

Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, synonymordbok, litteratur, geografi og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle Reiser du til andre EU/EØS-land for å motta helsehjelp, kan du få refundert utgifter til utredning og/eller behandling på sykehus eller poliklinikk.. Denne retten gjelder både om du planlegger å reise ut for å få helsehjelp, og om du oppholder deg i et annet EU/EØS-land når behovet for helsehjelp oppstår Annen pinsedag kommer dagen etter første pinsedag. Andre pinsedag har ikke noe selvstendig bibelsk innhold, men helligdagen henger sammen med tradisjonen om å feire de aller største begivenhetene i livet tre dager til ende. Stengt eller åpent? Andre pinsedag er en bevegelig helligdag og de fleste butikker er steng Dersom bedriften går med underskudd, vil dette igjen dekkes av tidligere avsetninger til annen egenkapital. Overskudd fra drift kan enten benyttes til å godtgjøre eierne i form av utbytte eller bedriften kan selv beholde det til senere ved å postere overskuddet til annen egenkapital i balansen

Korinter 5:6-8; Galaterne 5:7-9) Derfor er det bare brød uten surdeig eller andre tilsetninger som passer som symbol på Kristi syndfrie legeme. (1. Peter 2:22) En annen ubibelsk praksis er bruken av ugjæret druesaft istedenfor vin Kan andre klage på vegne av meg? Klage på helse- og omsorgstjenester. 20.03.2018. Advokat, verge, pårørende, venner eller en annen tillitsperson kan klage på vegne av deg. Verge må legge fram kopi av vedtaket om oppnevning, der mandatet framgår. Pårørende, venner og annen representant må ha skriftlig fullmakt som opplyser at denne. Hvis læreren skal planlegge en ferie eller noe annet som krever at man ser på priser og regner ut hva det vil koste, da er det elevenes kunnskaper han benytter seg av. Noen ganger ønsker kona seg nytt fruktfat, eller kanskje er det mannen som ønsker seg brevkniv, mange har sønner som trenger et godnatt-eventyr på senga eller døtre med dukker som trenger klær av siste mote; alt dette. Grunneieren oppdager at det er satt i gang gravearbeid eller andre tiltak på eiendom-men uten noen form for forhåndskontakt eller avtale! Den første kontakten mellom grunneier og tiltakshaver, uansett formål med tiltaket, er viktig for gjennomføring av prosessen. Dette gjelder helt fra registrering, via planlegging til gjen Hvis du har installert Microsoft 365 på maksimum antall PC-er, Mac-er eller nettbrett, og du ønsker å bruke Microsoft 365 på en annen enhet, kan du deaktivere en enhet ved å gå til account.microsoft.com, og deretter kan du installere Microsoft 365 på en ny enhet

Norges mest fornøyde bankkunder 19 år på rad. Enkel nettbank, gebyrfrie tjenester og tilgjengelig kundeservice. Du kan ringe oss på 55 26 00 00 eller snakke med oss på chat når du er innlogget 2 Oslo VO Servicesenter. Info om norskprøver, nivåer og annen dokumentasjon av norskkunnskaper. Des. 2018. Ulike norskprøver som er i bruk, eller som fortsatt er gyldige, med niv Inneholder eller linker til ærekrenkende, rasistisk, truende, obskønt, pornografisk eller annet materiale som er i strid med norsk lov. Brudd på norske opphavsrettsregler / kopiering av artikler som er publisert i andre medier. Krenking av privatlivets fred Åpne Gmail-appen på en Android-telefon eller et Android-nettbrett. Trykk på profilbildet ditt øverst til høyre. Trykk på Legg til en konto. Velg kontotypen du vil legge til. Hvis du bruker Outlook for Windows til å sjekke e-posten din på jobb eller skole, velger du Outlook, Hotmail og Live. Velg Annet hvis du ikke ser e-posttjenesten din Du må først søke den nye banken om lån. Den nye banken vil fortelle deg hva den krever av sikkerheter, om du må ha ny verditakst av boligen eller andre pantesikkerheter og så videre. Når lån er innvilget i ny bank, skriver du under på de nye lånedokumentene (låneavtalen, pantedokumenter og så videre)

Andre skjema. Signaturprøve (nye brukere må være legitimert i banken) En fullmakt er nødvendig hvis du skal gi eller få tilgang til en konto på et annet selskap. Du kan velge om det kun skal gis innsyn i konto, eller om kontoen skal være belastbar i en annen nettbank teksten, både i form av parentesreferanser eller noter (hold deg til ett system) og ved å trekke pensumforfatternes navn inn i teksten. Et poeng er at du skal vise at du har lest pensum. Et annet poeng har med akademisk redelighet å gjøre - som akademikere oppgir vi kildene våre, vi plagierer ikke andre (se fusk) Spørsmål. Hei Et og annet eller ett og annet? Egne undersøkelser tyder på at det første alternativet er korrekt. Men så ser jeg at Tor Guttu i sitt svar under tittelen Brussel eller Brüssel, de eller dem benytter alternativ to (siste avsnitt, første linje) Stor eller liten forbokstav. Mange er usikre på når man skal bruke stor og liten forbokstav. Her følger en kort oppklaring. Lenger ned på siden finner du en liste over navn og ord man kan være usikker på om skrives med stor eller liten forbokstav. Se også en artikkel om hvor vanskelig det kan være å skrive egennavn riktig

Subjektet står på 1. eller 3. plass Ikke skal alltid stå etter både subjektet og verbet. Hvis vi har et modalt verb + et annet verb i setningen, er det modalverbet. som alltid skal stå på 2. plass. Tid (eller sted) står enten på 1. eller siste plass Hva er respekt? Respekt handler om holdninger overfor andre personer. Når du respekterer noen ser du dem som dine likemenn, eller setter dem høyere enn deg selv, men du kan også respektere en persons handlinger eller meninger. Å respektere andre betyr ikke nødvendigvis at du er enig i alt personen gjør eller sier, men at du aksepterer at personen er - eller tenker - annerledes enn deg selv Elektrisk eller annen kraftleidning, telegraf- eller telefonleidning, vass-, kloakk- eller annen leidning eller renne av alle slag, løypestreng, taubane eller privat skinnegang eller feste for leidning m.m. som nemnt, må ikkje utan særskilt løyve leggast over, under, langs eller nærare offentlig veg enn 3 meter frå vegkant, målt vassrett Ring oss eller send AEL fødselsdato og navnet ditt med avbestillingen eller ønsket om endring av time til 2097. Dette må skje innen 24 timer før konsultasjonen skal finne sted, Annen etasje legesenter DA Hegnasletta 5 3217 Sandefjord Telefon: 33415100 Faks: 33415101

Lommelegen - Verk i kroppen, men ingen andre

Som gjeld regnes enhver rettslig forpliktelse som skattyteren hefter for overfor en annen person, og som forplikter ham til å yte noe til andre i penger eller pengers verdi. Det er uten betydning om gjelden er rentebærende eller ikke, eller hvordan den er oppstått Andre Etasje restaurant holder til i en gammel sveitservilla midt i Vågå sentrum. Her kan du nyte god mat i en fantastisk flott atmosfære tatt ut fra en annen tid. Som å komme hjem. - Bra restaurant i Vågå, Gudbrandsdalen, Opplan Du har som hovedregel rett til utbetaling av uføretrygd fra Norge selv om du flytter til et annet EØS-land eller andre land Norge har trygdeavtale med. For flyktninger og uføretrygdede med rettighet som ung ufør er det likevel begrensninger i retten til å få utbetalt uføretrygd i utlandet Kriminalitet er en betegnelse på handlinger som er straffbare i henhold til straffelovgivningen eller andre etablerte sosiale normer.I visse sammenhenger omtales kun de mer alvorlige lovbruddene som kriminalitet.. I noen definisjoner av kriminalitet, er det ikke bare nødvendig at en handling rammes av en straffeparagraf men at den også blir formelt sanksjonert, for å kunne kalles kriminalitet Slik logger du ut av Facebook på en annen datamaskin, telefon eller et nettbrett: Gå til innstillingene for sikkerhet og innlogging. Gå til delen Hvor du er innlogget. Du må kanskje klikke Se mer for å se alle øktene du er logget inn på. Finn den økten du vil avslutte

Pusse opp toalettrom - Trondheim | Mittanbud

Synonym til andre på norsk bokmå

Yahoo, Outlook eller en annen e-posttjeneste. Sørg for at den andre kontoen din har POP-tilgang. Deretter kan du endre Gmail-innstillingene dine.. En annen Gmail-konto. Logg på Gmail-kontoen du vil importere fra, på datamaskinen.; Klikk på Innstillinger øverst til høyre Se alle innstillinger.; Klikk på Videresending og POP/IMAP-fanen.; Velg Slå på POP for all e-post under «POP. Verneombud eller annen ordning? Som hovedregel skal det velges verneombud i alle virksomheter. Hvis virksomheten har færre enn 10 ansatte, kan arbeidsgiver og arbeidstakerne avtale en annen ordning. Alle arbeidstakere skal telle med, herunder fast ansatte (heltid og deltid), midlertidig ansatte og innleide Alle som påtar seg oppdrag med å føre regnskap for andre enn seg selv eller sin arbeidsgiver må som hovedregel ha autorisasjon fra Finanstilsynet. Dette gjelder både enkeltpersoner og selskaper. Enkeltpersoner som påtar seg slike oppdrag må drive virksomheten gjennom enkeltpersonforetak

annen - Wiktionar

 1. Friluftsloven § 1 a definerer hva som er innmark, mens andre arealer er utmark. Utmarksbegrepet er m.a.o. negativt avgrenset. Skillet mellom innmark og utmark er viktig ift. hva slags type ferdsel som er tillatt på de ulike områdene. I utmark kan enhver ferdes til fots hele året, mens ferdselsretten er begrenset i innmark. Se friluftsloven § [
 2. Hvis du bare trenger en del av PDF-filen i et annet format, trenger du ikke å konvertere hele filen og så trekke ut det relevante innholdet. Du kan velge tekst i en PDF-fil og lagre den i et av de støttede formatene: DOCX, DOC, XLSX, RTF, XML, HTML eller CSV
 3. Partnerbytte - Det er spennende å se et annet par ha sex ved siden av oss Fransk sextrend har slått rot i Norge. Å VÆRE LIBERTINERE: Paret vi har snakket med er libertinere. Det vil si at de liker å ha seksuell lek med andre par eller single
 4. Hverken de eller hun visste hva som ventet i året som skulle komme: En kamp om synlighet for jenter som henne, Hun flyttet til en annen svensk by, på andre siden av landet
 5. Hjemmelshaver er den eller de personen som er tinglyst som eier av en eiendom. Hjemmel til eiendom får du ved å for eksempel tinglyse et skjøte ved kjøp av eiendommen. Hovedregelen er at ingen kan selge, pantsette eller tinglyse andre dokumenter som gjelder eiendommen uten samtykke fra hjemmelshaveren

Denne artikkelen bygger på en litteraturstudie om empati og andre nærliggende begreper, og er et forsøk på å belyse empatiens instrumentelle så vel som dens moralske betydning i lege-pasient-forholdet. Honnørordet empati forstås som evnen til innlevelse i en annen persons situasjon, og er i seg selv en verdinøytral egenskap 7.3 Organiseringen av opplæringen Organisering av elevene. Alle elever skal tilhøre en basisgruppe/klasse, jf. opplæringsloven § 8-2.De skal være i denne basisgruppen/klassen så mye av skoletiden at deres behov for sosial tilhørighet og stabilitet blir ivaretatt For øvrig kan ikke spiller delta for annen klubb i privatkamp eller trening uten skriftlig tillatelse fra klubben han/hun har spilletillatelse for. I tilfeller der en overgangsforespørsel er påbegynt, men overgangen ennå ikke er registrert og fullført, kreves det dermed skriftlig tillatelse fra tidligere klubb for at spiller skal kunne delta i trening for ny klubb Permittering på grunn av korona. Arbeidstilsynet får for tiden mange spørsmål om permittering, lønnsplikt og dagpenger. Vi minner om at reglene knyttet til varslingsperiode, lønnsplikt og dagpenger forvaltes av NAV Andre eksempler på saklig grunn kan være ordremangel, fulle lagre, praktiske arbeidshindringer, ulykker mm. Forholdene som ligger til grunn for permitteringen må kunne knyttes til virksomheten, ikke den ansatte. Frykt for koronasmitte eller at ansatte er i karantene kan etter Teknas vurdering ikke brukes som grunnlag for permittering

Plantevegger – Safari PlanterTing å lage: Armbånd i makrame | Ung Husflid

Reguleringsplanveileder - regjeringen

 1. Du kan overføre Norton-beskyttelsen fra én enhet til en annen. Norton-medlemskapet kommer med et begrenset antall lisenser for å beskytte flere enheter. Hvis du har brukt opp lisensene, kan du overføre en lisens fra en ubrukt enhet for å installere den på en annen enhet
 2. Utlån og tilbakebetaling (lån fra selskapet til andre) Eventuelle låneopptak og innbetaling av lån kan du legge inn i Fiken under Annet->Fri postering.Dette gjelder typisk lån til andre selskaper eller privatpersoner som ikke er knyttet til selskapet
 3. dre alvorlig karakter skjer derfor dessverre fra tid til annen. Skadene kan f.eks. bestå av person- eller tingskade ved sprengningsulykker, utrasing i forbindelse med gravearbeider, skader på ledninger og kabler i grunnen, eller.
 4. Annen Etage mister Michelin-stjernen (VG Nett) Fire restauranter i Oslo beholder sine stjerner i Michelin-guiden 2006, men Annen Etage mister sin
 5. stekrav for å få vern etter bestemmelsen at skaden eller ulempen kommer fra en annen eiendom
 6. Annen Etage, Arendal, Norway. 1 460 liker dette · 856 har vært her. Annen Etage er Arendals cocktailbar. Du finner oss på Langbryggen 3, rett over No.1 Sportsbar
 7. Med andre ord: en annen jordklode. Hittil har resultatene vært skuffende. - De eksoplanetene som er oppdaget til nå er store, typisk på noen ganger størrelsen til Neptun eller Jupiter, forteller Kjeldseth-Moe

Visma Bizweb: Forklaring til regnskapsposte

De syv dødssynder – Wikipedia

Video: Annen - Definisjon av annen fra Free Online Dictionar

annan - Wiktionar

Sykt barn eller syk barnepasser. Rett til omsorgspenger ved arbeidsfravær på grunn av sykt barn forutsetter: Omsorg for barn <12 år, eventuelt <18 år hvis barnet er kronisk sykt eller funksjonshemmet. Fra og med fjerde fraværsdag kan arbeidsgiver kreve at barnets sykdom dokumenteres med en legeerklæring Dette gjelder innbo som lagres eller brukes permanent et annet sted enn hjemme. Gjenstander som lagres midlertidig, for eksempel med i forbindelse med flytting fra en bolig til en annen, er forsikret gjennom den vanlige innboforsikringen din - men kun mot brann, sier Simon Abonnenten vil alltid være den som har ansvaret og kontrollen med domenenavnet, og som dermed kan avslutte abonnementet eller overføre det til andre. På den annen side er det abonnenten som kan bli stilt til ansvar hvis domenenavnet blir brukt til ulovlig virksomhet

Erna Solberg ber nordmenn holde seg hjemme - V

 1. barnetrygden skal vurderes etter EØS-avtalens regler eller andre trygdeavtaler; mor ønsker at far skal få utbetalingen. I slike tilfeller må far søke; du er verge for barnet. I slike tilfeller er det barnet som skal stå som søker. Du må også legge ved vergefullmakt eller annen dokumentasjon som bekrefter at du er verge for barnet
 2. For folkehøgskoler og annen utdanning på videregående nivå betyr fullført at kurset eller utdanningen er gjennomført. Bostedsfylke: Baseres på elevens adresse per 1.10 det aktuelle året. Skolefylke/læreplassfylke: Baseres på skolens eller lærestedets adresse per 1.10. det aktuelle året
 3. Koble iPhone, iPad eller iPod touch til datamaskinen eller en annen enhet. Hvis du har en sikkerhetskode, skriver du den inn for å låse opp iPhone, iPad eller iPod touch. Hvis du vil gi datamaskinen tilgang til informasjon på enheten din, velger du enheten i Finder og klikker på Godkjenn. Hvis du bruker iTunes, klikker du på Fortsett
 4. Det er forbudt uten tillatelse fra kjøreveiens eier å oppføre bygning, anlegg eller annen installasjon, foreta utgraving eller oppfylling mv. innen 30 meter regnet fra nærmeste spors midtlinje. Dette gjelder også dersom det foreligger reguleringsplan med annen byggegrense
 5. Finn ut hvordan du konfigurerer AirPods med en Mac, Android-enhet eller annen Bluetooth-enhet for å lytte til musikk, ta telefonsamtaler og mye mer. Bruk AirPods med Mac Hvis du bruker AirPods (2. generasjon), må du sørge for at Macen din kjører macOS Mojave 10.14.4 eller nyere
 6. «kommuner som har ikke-kommunale barnehager med barn som er bosatt i en annen kommune, har rett til refusjon for kostnader til ordinær drift som ikke dekkes av foreldrebetalingen og andre offentlige tilskudd fra kommunen der barnet er bosatt»
Borgund stavkirke – Norske kirkerFrukt og grønt for barn | Helse og ernæring | Bama

Et/ett eller annet - Språkråde

Lær deg Koronavettreglene! - Røde Kors
 • Ad hund.
 • Lamelo ball alder.
 • Bilder autobahn.
 • Askepott fredrikstad.
 • Beton lunker ausbessern.
 • Forsikring for droneflyging.
 • Hva koster lotto.
 • Flotte frisuren für frauen ab 50.
 • Øl og sprite.
 • Easy hairstyles for short hair.
 • Bilder auf acrylglas.
 • Trap city little einstein.
 • Carbon rennrad test.
 • Shah rukh khan filmer.
 • Passiv übungen b2 pdf.
 • Freia konfekt pris.
 • Blant annet betyr.
 • Lakkegata 53 knowit.
 • Doppeldribbling basketball.
 • Customize ps4 controller.
 • Ninjago nya.
 • Geletog form.
 • Kul på kragebeinet.
 • Stihl ms 181 c be bruksanvisning.
 • Sokker med eget motiv.
 • Hilfsmittelbörse.
 • Tanzen in münchen.
 • Xbox one gebraucht ebay.
 • Oppreisning etter trafikkulykke.
 • Chris hemsworth six pack.
 • Kabelbeskyttelse biltema.
 • Moms på brukte møbler.
 • Hardangerfjorden hotell.
 • The american eagle.
 • Wohnung gesucht koblenz.
 • Minecraft launcher mods.
 • Prüfungsamt uni jena jura.
 • Bratz good vibes.
 • Nedsunket fontanelle baby.
 • Querrillen fußnägel eisenmangel.
 • Sked deutsch.